Demoversie Netwerkthermometer

Ga naar resultaten van de demo

Inleiding

Inleiding

Welkom op de demo pagina van de Netwerkthermometer. Deze demo geeft je een inkijkje in hoe de thermometer eruit ziet, welke vragen er worden gesteld en hoe de resultaten worden teruggekoppeld.

Invulinstructies

Invulinstructies

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

Vooraf

Vooraf

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

Wat is de voornaamste werkwijze van je netwerk?
Is er een partner in het netwerk die extra aanjaagt en faciliteert?
Is er een partner in het netwerk die dominant is t.a.v. de koers van het netwerk?
Worden activiteiten door een ondersteunend bureau of gremium georganiseerd en/of gefaciliteerd?
Is er een ondersteunend gremium ingericht in het netwerk, waar alle leden aan bijdragen?
Is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid t.a.v. de organisatie van de activiteiten in het netwerk?
Dragen alle of meerdere partijen bij aan de organisatie van de activiteiten in het netwerk?
Hebben de partijen in het netwerk een beeld van de maatschappelijke opgave, het thema of de verantwoordelijkheid die hen verbindt??
In welke mate is de financiering voor de lange termijn geborgd?
Hoe is de financiering van het netwerk geborgd? (meerdere opties mogelijk)?

Ambitie(s)

Ambitie(s)

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

Wij bespreken voldoende expliciet met elkaar als partners wat onze gezamenlijke ambitie is.
Onze ambitie is prikkelend en uitdagend.
Onze achterbannen / collega’s steunen de gezamenlijke ambitie.
Wij bespreken regelmatig met elkaar of onze ambitie bijgesteld moet worden.
Is de doelgroep betrokken bij het formuleren van de ambities en doelen?
Wil je een toelichting geven op dit onderdeel?

Belangen

Belangen

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

Wij voeren periodiek een gesprek over de motivatie van partners om deel te nemen aan het netwerk.
Wij tonen oprechte interesse in elkaars belangen.
De samenwerking in ons netwerk is voor iedere partner van meerwaarde.
Alle partners dragen voldoende bij aan de ambities van het netwerk.
Wil je een toelichting geven op dit onderdeel?

Relatie

Relatie

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

Er is voldoende vertrouwen in ons netwerk om samen stappen te zetten.
Het gedrag van de partners in ons netwerk is betrouwbaar.
We besteden genoeg tijd en aandacht aan de onderlinge relaties.
Wij maken (eventuele) conflicten bespreekbaar.
We kennen in voldoende mate gedeeld eigenaarschap.
Het leiderschap in ons netwerk functioneert goed.
Wil je een toelichting geven op dit onderdeel?

Organisatie

Organisatie

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

De organisatievorm van het netwerk helpt ons om onze doelen te bereiken.
We hebben duidelijke spelregels over de besluitvorming in ons netwerk.
Wij stellen de afspraken en spelregels ter discussie mocht dat nodig blijken.
Wij komen de afspraken die wij in de samenwerking maken na.
Wij hebben regelmatig overleg met de eigen achterbannen / collega’s.
De samenwerking met onze doelgroep is in voldoende mate geborgd.
Wil je een toelichting geven op dit onderdeel?

Proces

Proces

In de demo versie zijn de vragen vooraf ingevuld.

Wij weten wie aan welk ambitie/doel/thema werkt.
Wij behalen de afgesproken resultaten.
Wij monitoren met elkaar de voortgang op beoogde resultaten.
Wij reflecteren periodiek op onze samenwerking.
In hoeverre sluiten de resultaten van het netwerk aan op de behoefte van de doelgroep?
Wil je een toelichting geven op dit onderdeel?